Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1481705
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Dzień ten jest okazją do spotkania się ze znajomymi z różnych placówek, wymienienie doświadczeń, pochwalenie się osiągnięciami.
  • Zdjęcie: ooo009.jpg
  • Zdjęcie: ooo010.jpg
  • Zdjęcie: ooo011.jpg
  • Zdjęcie: ooo012.jpg
08 05 2018 by Irena

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie