Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1628114
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Grupy wychowawcze
Bezpieczne FERIE
Po wielu pogadankach i prezentacjach, nadszedł czas na podsumowanie zdobytej wiedzy o bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych i nie tylko. Wychowankowie Internatu rywalizowali między sobą w trzech, nazwanych klimatycznie grupach: Bałwanków, Sopelków i Śnieżynek. Ich wiedza była niesamowita! Wykazali się wyśmienicie zarówno w teorii, jak i praktyce. Wszyscy otrzymali w nagrodę słodycze, które przekazał nam zaprzyjaźniony Bank Żywności w Tczewie, któremu bardzo serdecznie dziękujemy.

  • Zdjęcie: 1-horz.jpg
  • Zdjęcie: bałwanki.jpg
  • Zdjęcie: puzzle.jpg
  • Zdjęcie: rzuty_śnieżkami.jpg
  • Zdjęcie: sopelki.jpg
  • Zdjęcie: zzz.jpg
  • Zdjęcie: Śnieżynki.jpg
  • Zdjęcie: Śzzz.jpg
26 02 2019 by RafB

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie