Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1628036
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Gimnazjum
Wyniki konkursu plastyczego Międzywojewódzkiego Konkursu Ekologicznego
8 marca 2019 r. Komisja Konkursowa w składzie: p. Magdalena Okapiec- Kortas Sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, p. Beata Kocerba nauczyciel plastyki i p. Cezary Wójcik – biolog, przyrodnik, ornitolog dokonała oceny prac plastycznych nt. zdrowego stylu życia.
Komisja Konkursowa do etapu finałowego zakwalifikowała wszystkie wyżej wymienione placówki. W przypadku trudności w wyłonieniu finalistów II etapu tj. konkursu wiedzy, wpływ będzie miała punktacja uzyskana w I etapie tj. w konkursie plastycznym.
Prace, które uzyskały najwyższe punktacje zostały wykonane przez uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Elblągu, z Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pelplinie, Zespołu Placówek Edukacyjno - Rewalidacyjnych w Grudziądzu oraz z Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.

Etap finałowy odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowo – konferencyjnej Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie.
Serdecznie zapraszamy.

  • Zdjęcie: ep_1.jpg
  • Zdjęcie: ep_2.jpg
  • Zdjęcie: ep_3.jpg
  • Zdjęcie: ep_4.jpg
  • Zdjęcie: ep_5.jpg
  • Zdjęcie: ep_6.jpg
  • Zdjęcie: ep_7.jpg
  • Zdjęcie: ep_8.jpg
09 03 2019 by Agnieszka

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie