Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1684182
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Wiosna
to okazja, by pożegnać zimę i poszukać wiosny.
  • Zdjęcie: image001.jpg
  • Zdjęcie: image006.jpg
  • Zdjęcie: image007.jpg
  • Zdjęcie: image008.jpg
  • Zdjęcie: image009.jpg
  • Zdjęcie: image010.jpg
  • Zdjęcie: image011.jpg
  • Zdjęcie: image012.jpg
  • Zdjęcie: image013.jpg
24 03 2019 by Irena

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie