Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1684187
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Projekt "Wielokierunkowa terapia dziecka"
Rozpoczynamy nabór do nowego projektu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. „Wielokierunkowa terapia dziecka” to projekt dla dzieci w wieku od 3-10 lat, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach projektu dzieci podzielone zostaną na dwie, szesnastoosobowe grupy: młodszą i starszą. Dzieci z grupy młodszej w wieku od 3 do 6 lat- uczestniczyć będą w zajęciach integracji sensorycznej, neurologopedii i terapii mięśniowo-powięziowej. Dzieci z grupy starszej (7-10 lat) korzystać będą z zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz terapii EEG Biofeedback.

Wszystkie zajęcia będą miały formę zajęć indywidualnych i będą odbywać się od kwietnia 2019r do marca 2020r.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przez terapeutę. Zgodnie z harmonogramem na każde dziecko przypadną maksymalnie 22 sesje w ramach każdych zajęć.

Ważne! W projekcie uczestniczyć mogą dzieci, które w okresie od kwietnia 2019r do 31 marca 2020r nie korzystają w innych placówkach z zajęć: integracji sensorycznej, neurologopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii mięśniowo –powięziowej i terapii EEG Biofeedback finansowanych przez PFRON.

Pierwszeństwo udziału będą miały dzieci, które nie są objęte żadnymi innymi formami wsparcia a także te dzieci, których orzeczenie jest ważne do końca marca 2020r.

Zgłoszenia (kwestionariusz zgłoszeniowy + kopię orzeczenia o niepełnosprawności) można składać w recepcji CAON.

Kwestionariusze do pobrania poniżej lub w recepcji CAON.
Na zgłoszenia czekamy do 5 kwietnia 2019r.

Pobierz: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie przetwarzania danych osobowych

Projekt współfinansowany przez:


29 03 2019 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie