Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1726384
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Zakończyliśmy realizację projektu „Wspieramy rozwój dziecka”.
Działania projektowe rozpoczęły się w marcu 2017r ogłoszeniem o naborze.
Do udziału w projekcie zgłosiło się blisko 80 osób niepełnosprawnych w różnym wieku z powiatów: tczewskiego, starogardzkiego, gdańskiego i malborskiego. W projekcie uczestniczyło w sumie 65 dzieci w wieku od 2 do 10 lat, które posiadały aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zakwalifikowane dzieci podzielone zostały na dwie grupy- starszą i młodszą. W pierwszym okresie realizacji projektu grupa młodsza uczestniczyła w zajęciach rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej oraz neurologopedii. Dzieci z grupy starszej uczęszczały na zajęcia rehabilitacyjne na basenie oraz na terapię EEG Biofeedback.

Po 11 miesiącach realizacji działań projektowych, 1 kwietnia 2018r rozpoczęliśmy drugi etap projektu w ramach którego dzieci z młodszej grupy korzystały z zajęć rehabilitacyjnych na basenie oraz EEG Biofeedback, a dzieci z grupy starszej objęte były integracją sensoryczną, rehabilitacją ruchową oraz neurologopedią.

W ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia:
-integracji sesnorycznej- 660 godzin,
-neuologopedii-660 godzin,
-rehabilitacji ruchowej-660 godzin,
-terapii EEG Biofeedback-660 godzin,
-zajęcia rehabilitacyjne na basenie- 440 godzin.
W sumie 65 beneficjentom udzielono 3080 godzin wsparcia.

Projekt finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


17 04 2019 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie