Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2102850
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
Fundusz stypendialny "Przyszłość"
„Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

Jan Paweł II

Fundusz Stypendialny „Przyszłość” stawia sobie za cel wyrównywanie szans dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na starcie życiowym, niwelowanie różnic ekonomicznych, stwarzanie szans rozwoju, wzmacnianie poczucia wartości, wdrażanie do samodzielności, umożliwienie realizacji marzeń (nawet tych drobnych), pobudzanie aspiracji oraz motywowanie do rozwoju.

Dołącz do grona Darczyńców, miej satysfakcję, dobry cel. Zmień świat, miej wkład w poprawę życia innych osób, tych konkretnych! Nawet najmniejsza kwota przyczynia się do poprawy jakości życia naszych podopiecznych.

Beneficjentami Funduszu mogą zostać uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie lub podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie.

Przekazywane środki finansowe wykorzystywane są między innymi na: zabiegi rehabilitacyjne, różnorodne terapie specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci, realizację marzeń oraz wszechstronne wsparcie dostosowane do potrzeb i możliwości podopiecznych. Zapewniamy rzetelne dysponowanie powierzonymi i przekazanymi środkami finansowymi, przejrzystość rozliczeń, wpływ na wydatkowanie środków, stały kontakt z koordynatorem, informowanie o postępach podopiecznych.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem: regulamin_funduszu.docx [21,7 KB]

Osoby zdecydowane aktywnie pomagać innym prosimy o kontakt
z koordynatorem Funduszu Stypendialnego „Przyszłość” Joanną Rolbiecką
(telefon: 607 628 537; e – mail: jrolbiecka@zpstczew.pl)


Fundusz Stypendialny „Przyszłość” istnieje od listopada 2016 roku. Obecnie wspieramy pięciu podopiecznych. Ofiarowana przez Darczyńców pomoc ma realny wpływ na codzienne działania beneficjentów naszego funduszu. Adrian, Łukasz, Seweryn, Sebastian uczestniczą w zajęciach nauki pływania z elementami ćwiczeń korekcyjnych. Marceli bierze udział w terapii logopedycznej. Sebastian korzysta z hipoterapii. W miarę zaistniałych potrzeb chłopcy są zaopatrywani w podstawowe ubrania. Otrzymują również upominki, słodycze z okazji świąt.

Bacznie obserwujemy dzieci, oceniamy ich sytuacje rodzinną, materialną i staramy się pomóc. Będziemy wspierać kolejnych podopiecznych. Naszym celem jest zapewnienie im radosnego, bezpiecznego dzieciństwa i stworzenie szans na dobrą przyszłość.

Naszym podopiecznym był także Jakub, który brał udział w terapii surdologopedycznej i zajęciach nauki pływania z elementami ćwiczeń korekcyjnych. Chłopiec został przeniesiony do innej placówki. Na pożegnanie spełniliśmy Jego marzenie: otrzymał w prezencie hulajnogę! Radość Jakuba była ogromna i trudna do wyrażenia słowami.

Do maja 2019 roku z pomocy funduszu skorzystało ogólnie siedmiu uczniów.
  • Zdjęcie: fundusz_0001.jpg
  • Zdjęcie: fundusz_0002.jpg
  • Zdjęcie: fundusz_0003.jpg
  • Zdjęcie: fundusz_0004.jpg
  • Zdjęcie: fundusz_0005.jpg
  • Zdjęcie: fundusz_0006.jpg
  • Zdjęcie: fundusz_0007.jpg
  • Zdjęcie: fundusz_0008.jpg
  • Zdjęcie: fundusz_0009.jpg
03 06 2019 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie