Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2152139
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
Projekt "Śladami polskich legend"
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przełamując Nie Tylko Fale” z Gdańska, uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Śladami polskich legend ”. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem prowadzonych zajęć z uczniami jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i zwiększenie świadomości własnych korzeni. Uczniowie poznają bogactwo historyczne, geograficzne i kulturowe Polski w oparciu o fakty historyczne i przekazy mające charakter legend.
  • Zdjęcie: logo.jpg
  • Zdjęcie: p_20190916_110600.jpg
  • Zdjęcie: p_20190916_152942.jpg
  • Zdjęcie: p_20190928_105853.jpg
  • Zdjęcie: p_20191003_084447.jpg
  • Zdjęcie: p_20191003_084604.jpg
09 10 2019 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie