Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2078838
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
POMORSKI TURNIEJ UNIHOKEJA OLIMPIAD SPECJALNYCH
Skład zwycięskiej drużyny:
Karolina Osowska
Marlena Przyłucka
Karol Bożek
Dominik Sierocki
Gratulujemy!
  • Zdjęcie: image001.jpg
  • Zdjęcie: image002.jpg
  • Zdjęcie: image004.jpg
  • Zdjęcie: image005.jpg
  • Zdjęcie: image017.jpg
  • Zdjęcie: image018.jpg
  • Zdjęcie: image019.jpg
23 10 2019 by Irena

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie