Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2152165
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Przedszkole
Spotkania z św. Mikołajem
5 grudnia naszą placówkę odwiedził św.Mikołaj. Przywitaliśmy Go, od progu śpiewając świąteczne piosenki.Były wspólne tańce, zabawy i oczywiście prezenty!
Natomiast 6 grudnia to nasze przedszkolaki odwiedziły św.Mikołaja w Zespole Szkół Ekonomicznych. Dziękujemy młodzieży i nauczycielom, którzy co roku nas goszczą.
10 12 2019 by Daria

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie