Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2106873
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
III Wojewódzki Konkurs artystyczno-kulinarny "Piernikowe szaleństwa"
Tegorocznym tematem III Wojewódzkiego Konkursu artystyczno-kulinarnego "Piernikowe szaleństwa" była CHOINKA. Konkurs kierowany był do zespołów klasowych i grup internackich – uczniów placówek specjalnych i rozpatrywany w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły przysposabiające do pracy. Wzięło w nim udział 13 zespołów z dwóch województw, z Bytowa, Chojnic, Czerska, Gdyni, Grudziądza, Malborka, Sopotu, Tczewa, Warcza i Warlubia. Konkurs miał na celu integrację wewnętrzną zespołów i różnych placówek oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych i kreatywności, inspirowane świąteczną tradycją.

Tradycyjnie prace konkursowe, z ciasta piernikowego, uczestnicy wykonywali u siebie, a na żywo można je było zobaczyć w korytarzu przy auli w dniu zakończenia konkursu, czyli 11 grudnia.

Po obejrzeniu prezentacji z przebiegu wykonywania prac konkursowych, jury udało się na naradę. Czas oczekiwania na werdykt umilili nasi uczniowie wraz z absolwentami, śpiewając kolędy pod batutą pana Piotra Negowskiego. Do wspólnego śpiewania dołączyła się cała publiczność, a niektórym udało się zaprezentować na scenie.

Po bardzo trudnych zmaganiach Jury wyłoniło zwycięzców, którym wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, w dużej części ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie oraz spożywcze, przekazane przez Bank Żywności w Tczewie.

W kategorii Szkoły Podstawowe I miejsce zdobyli przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku, II miejsce wychowankowie Internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, III miejsce Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach, wyróżnienie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu i Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.

W kategorii Szkoły Przysposabiające do Pracy I miejsce zdobyli uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu, II miejsce przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, III miejsce reprezentanci Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, wyróżnienie Zespół Szkół Specjalnych w Czersku oraz dwa zespoły ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku.

Koordynator konkursu Beata Wolińska dziękuje serdecznie dyrekcji, wszystkim nauczycielom i pracownikom Zespołu Placówek Specjalnych za pomoc w realizacji „Piernikowych Szaleństw” oraz nauczycielom, którzy włożyli trud i serce w przygotowanie dzieci i młodzież do konkursu.

 • Zdjęcie: 0001.jpg
 • Zdjęcie: 0002.jpg
 • Zdjęcie: 0003.jpg
 • Zdjęcie: 0004.jpg
 • Zdjęcie: 0005.jpg
 • Zdjęcie: 0006.jpg
 • Zdjęcie: 0007.jpg
 • Zdjęcie: 0008.jpg
 • Zdjęcie: 0009.jpg
 • Zdjęcie: 0010.jpg
 • Zdjęcie: 0011.jpg
 • Zdjęcie: 0012.jpg
 • Zdjęcie: 0013.jpg
 • Zdjęcie: 0014.jpg
 • Zdjęcie: 0015.jpg
 • Zdjęcie: 0016.jpg
 • Zdjęcie: 0017.jpg
 • Zdjęcie: 0018.jpg
 • Zdjęcie: 0019.jpg
 • Zdjęcie: 0020.jpg
 • Zdjęcie: 0021.jpg
 • Zdjęcie: 0022.jpg
 • Zdjęcie: 0023.jpg
 • Zdjęcie: 0024.jpg
 • Zdjęcie: 0025.jpg
 • Zdjęcie: 0026.jpg
 • Zdjęcie: 0027.jpg
 • Zdjęcie: 0028.jpg
 • Zdjęcie: 0029.jpg
 • Zdjęcie: 0030.jpg
 • Zdjęcie: 0031.jpg
20 12 2019 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie