Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1974102
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
Szkolny Budżet Obywatelski
Uwaga Budżet na … !!!

Na co? Możecie wymyślić sami na co !


Starosta Tczewski stworzył Szkolny Budżet Obywatelski na rok 2020, zwany SBO 2020.
Wynosi on 30.000 zł, przy czym każda szkoła otrzyma 3.000 zł.
Zapraszamy młodzież naszej szkoły do zapoznania się ze Szkolnym Budżetem Obywatelskim 2020.
Masz pomysł lub projekt na uatrakcyjnienie naszej szkoły?
Super - zgłoś to dyrekcji !
Zadanie może zgłosić każdy uczeń lub grupa uczniów.
Wygra najciekawszy projekt.

Zestaw dokumentów - Szkolny Budżet Obywatelski 2020:
Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2020 - regulamin.pdf
Formularz zgłoszenia zadania do SBO 2020 - formularz.pdf
Lista poparcia zadania do SBO 2020 - lista.pdf
Karta do głosowania SBO 2020 - karta.pdf


05 02 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie