Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1974110
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Szkoła podstawowa
Zaproszenie na VII Międzywojewódzki Konkus Ekologiczny "Żyję w Rytmie Eko"
Serdecznie zapraszamy nauczycieli wraz z dwuosobową drużyną uczniów kl. VII - VIII zespołów edukacyjno - terapeutycznych na VII Międzywojewódzki Konkurs Ekologiczny.
Do 21 lutego 2020 r. czekamy na zgłoszenia.
Etap finałowy odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji w regulaminie: regulamin[.doc]
Karta zgłoszenia:karta zgłoszenia [.doc]
Zgoda na przetwarzanie danych:zgoda [.doc]

Serdecznie zapraszamy

    13 02 2020 by Agnieszka

    strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
    ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

    © Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie