Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2102813
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
Komunikat
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020r., uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz aktualną sytuację epidemiologiczną, uznając za ryzykowne, zarówno dla dzieci i ich rodzin, jak również dla pracowników, organizowanie pracy w formie stacjonarnej, Zarząd Powiatu Tczewskiego w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Placówek Specjalnych zdecydował o kontynuacji zawieszenia zajęć w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie do dnia 7 czerwca 2020r.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników podejmuję decyzję o realizacji w formie stacjonarnej jedynie konsultacji:
- dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej: język polski, język niemiecki, matematyka
- dla uczniów klasy III szkoły branżowej: przedmioty zawodowe
Konsultacje będą realizowane za zgodą rodziców, według uzgodnionego indywidualnie harmonogramu.

Nie ulegają zmianie dotychczas prowadzone zajęcia kształcenia na odległość.
Kolejne kroki będę podejmować zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosownie do zmieniających się warunków epidemicznych.
Z życzeniami zdrowia i samych słonecznych chwil
Wojciech Rinc
25 05 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie