Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2102760
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Nabór uzupełniający do projektu „Wielokierunkowa terapia dziecka”
Wznawiamy nabór do projektu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. „Wielokierunkowa terapia dziecka” to projekt dla dzieci w wieku od 3-10 lat, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach projektu dzieci podzielone zostaną na dwie osiemnastoosobowe grupy: młodszą i starszą. Dzieci z grupy młodszej w wieku od 3 do 6 lat- uczestniczyć będą w zajęciach terapii ręki, neurologopedii i terapii mięśniowo-powięziowej. Dzieci z grupy starszej (7-10 lat) korzystać będą z zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz terapii EEG Biofeedback.
Zajęcia prowadzone będą w warunkach reżimu sanitarnego (szczegóły w linku
https://dokumenty.men.gov.pl/Rewalidacja_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

Planujemy realizację zajęć od lipca lub sierpnia 2020r do marca 2021.
Zgłoszenia (kwestionariusz zgłoszeniowy + kopię orzeczenia o niepełnosprawności+ oświadczenia ) można przesyłać na adres: abeska@snrss.pl
Kwestionariusze do pobrania poniżej.
Liczba miejsc ograniczona. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci, które do tej pory nie korzystały z projektów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie.
Na zgłoszenia czekamy do 19 czerwca 2020r.

Pobierz: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie przetwarzania danych osobowych

Projekt współfinansowany przez:


15 06 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie