Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2215471
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Szanowni Rodzice
Drodzy uczniowie, wychowankowie, uczestnicy zajęć.
Z wielkim zniecierpliwieniem oczekujemy spotkania inaugurującego nowy rok szkolny. Mam nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli na realizację naszych wspólnych zadań w formie stacjonarnej. Wszyscy jednak przestrzegać musimy wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji.

O szczegółowych procedurach obowiązujących w placówce od 1 września będą Państwa informowali wychowawcy.

Proszę zapoznać się z załącznikami:

- Rozpoczecie_Roku_Szkolnego_2020.docx,
- Bezpieczny_powrot_do_szkoly_-_rodzice.jpg,
- Bezpieczny_powrot_do_szkoly_-_uczniowie.jpg,
- Oswiadczenie-wejscie_na_teren_ucznia,_wychowanka_ZPS.docx,
24 08 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie