Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2255248
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
UWAGA - Budżet Małych Grantów
Jeżeli jesteś wychowawcą/ terapeutą/ pedagogiem pracującym w Zespole Placówek Specjalnych i/lub Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego to przeczytaj to ogłoszenie do końca.
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie ogłasza konkurs w ramach Budżetu Małych Grantów. Jeżeli pracujesz z grupą uczniów lub wychowanków i masz ciekawy pomysł na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego lub terapeutycznego, to możesz wystąpić o grant.

Granty otrzymają najciekawsze projekty, które zrealizowane zostaną do 31 grudnia 2021r.
Nie potrzeba żadnego wkładu własnego. Wystarczy złożyć ofertę.
Regulamin i wzór oferty: regulamin, wzór oferty.
Wzór sprawozdania: wzór sprawozdania.
Kompletnie wypełnione oferty (w zamkniętej kopercie i opisanej BMG) należy składać w recepcji CAON do 30.11.2020r

Czekamy na Wasze pomysły
  • Zdjęcie: bmg.jpg
14 10 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie