Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478922
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami
"Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami" to projekt mający na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.
Dziękujemy
PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za wsparcie. Na WAS zawsze możemy liczyć

  • Zdjęcie: zdjecia2.jpg
  • Zdjęcie: zdjecie1.jpg
  • Zdjęcie: zdjecie3.jpg
  • Zdjęcie: zdjecie4.jpg
22 12 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie