Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478879
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
Komunikat
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. od dnia 16.03.2021r. do dnia 28.03.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Od dnia 16.03.2021r. działalność ZPS przedstawia się następująco:
1. W klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 9 Specjalnej, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, w Szkole Branżowej I Stopnia nr 5 Specjalnej zajęcia odbywają się w trybie zdalnym bez możliwości realizacji z terenu szkoły.
2. Zajęcia w Przedszkolu nr 3 Specjalnym oraz w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się w trybie stacjonarnym;
3. Zajęcia w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej odbywają się w trybie hybrydowym:
a. W dniach 16-19.03.2021r. w trybie stacjonarnym pracują klasy:
III sprz. lekko (3SPS)-wych. I Wielińska,
III ZET umiark sprz (1 zsp+3Z3E)- wych. A. Pawlikowska,
I-II-III lekko (2pSL+3SPL) wych. I. Borkowska.
Pozostałe klasy pracują w trybie zdalnym.
b. W dniach 22-26.03. 2021r. w trybie stacjonarnym pracują klasy:
III ZET(3SPZ)-wych. I. Steinke,
I-II sprz lekko (1Spl+2s1p)-wych. M. Dróżkowska,
III sprz. lekko (3SPS)-wych. I Wielińska.
Pozostałe klasy pracują w trybie zdalnym.
4. Zajęcia praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej prowadzone są w formie stacjonarnej;
5. Dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 9 Specjalnej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz dla uczniów klasy trzeciej Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 Specjalnej przygotowujących się do egzaminu zawodowego mogą być organizowane konsultacje z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych.
6. Lekcje i zajęcia, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej, odbywają się zgodnie z planem lekcji z początku roku szkolnego;
7. Świetlica pracuje zgodnie z wytycznymi MEiN, w godzinach 7.00-16.00. Ze świetlicy mogą korzystać tylko dzieci ujęte w wytycznych;
8. Internat pracuje zgodnie z wytycznymi MEiN;
9. W placówce obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone Zarządzeniem nr 21/2020, dodatkowo zobowiązuję wszystkich pracowników w czasie pobytu na terenie placówki, w tym w czasie zajęć z uczniami, wychowankami, uczestnikami do bezwarunkowego zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczek.
10. Tracą moc wszystkie wydane do dnia 15.03.2021r. Zgody na realizację nauczania zdalnego na terenie szkoły.

Będziemy na bieżąco informować o ewentualnych dalszych zmianach.

15 03 2021 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie