Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478891
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
Komunikat
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz aktualną sytuację epidemiczną, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników oraz ich rodzin, od dnia 27.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Od dnia 27.03.2021r. zawieszona zostaje stacjonarna działalność edukacyjna ZPS. Organizacja pracy placówki przedstawia się następująco:
1. W dniach 29.03.2021r. – 31.03.2021r. oraz w dniach 07.04.2021r. - 09.04.2021r. w Przedszkolu nr 3 Specjalnym, w Szkole Podstawowej nr 9 Specjalnej, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, w Szkole Branżowej I Stopnia nr 5 Specjalnej, w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym zajęcia odbywają się w trybie zdalnym bez możliwości realizacji z terenu szkoły. Zawieszona zostaje również stacjonarna realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. W przedszkolu odbywać się mogą jedynie zajęcia, z których, po zgłoszeniu wychowawcy grupy, mogą korzystać jedynie dzieci, których rodzice pracują w służbie zdrowia i w służbach porządkowych.
3. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniach 01-06.04.2021r. w Zespole Placówek Specjalnych obowiązuje Wiosenna przerwa świąteczna. W związku z sytuacją pandemiczną, w tym okresie w placówce nie odbywają się żadne zajęcia.
4. Lekcje i zajęcia w formie zdalnej odbywają się zgodnie z planem lekcji z początku roku szkolnego;
5. Świetlica pracuje zgodnie z wytycznymi MEiN, w godzinach 7.00-16.00. Ze świetlicy mogą korzystać tylko dzieci ujęte w wytycznych;

Będziemy na bieżąco informować o ewentualnych dalszych zmianach.
Chciałbym złożyć świąteczne życzenia wszystkim uczniom, wychowankom, rodzicom i pracownikom. Życzę przede wszystkim zdrowia, spokoju i nadziei, jaką niesie Wielkanoc i wiosna.
Wojciech Rinc

26 03 2021 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie