Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478897
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSZKOLA I KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazało się nowe Rozporządzenie MEiN.  Zawiera ono zapisy, o których wcześniej nie mówiono. Dlatego wprowadziłem zmiany w opublikowanym w dniu dzisiejszym komunikacie. Proszę zwrócić uwagę na punkty 2 i 3.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz aktualną sytuację epidemiczną, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowanków i pracowników oraz ich rodzin, od dnia 27.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. zmieniona zostaje organizacja pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie.  Od dnia 27.03.2021r. zawieszona zostaje stacjonarna działalność edukacyjna ZPS. Organizacja pracy placówki przedstawia się następująco:

1. W  dniach 29.03.2021r. – 31.03.2021r.  oraz w dniach 07.04.2021r.  - 09.04.2021r.     w Szkole Podstawowej nr 9 Specjalnej, w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, w Szkole Branżowej I Stopnia nr 5 Specjalnej, w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym zajęcia odbywają się w trybie zdalnym bez możliwości realizacji z terenu szkoły. Zawieszona zostaje również stacjonarna realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. W  dniach 29.03.2021r. – 31.03.2021r.  oraz w dniach 07.04.2021r.  - 09.04.2021r.  w Przedszkolu nr 3 Specjalnym zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

3.Na wniosek rodziców, w  dniach 29.03.2021r. – 31.03.2021r.  oraz w dniach 07.04.2021r.  - 09.04.2021r.  uczniom klas I-III Szkoły Podstawowej nr 9 Specjalnej, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także realizujący inne zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, placówka zapewnia opiekę.

4. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniach 01-06.04.2021r. w Zespole Placówek Specjalnych obowiązuje Wiosenna przerwa świąteczna. W związku z sytuacją pandemiczną, w tym okresie w placówce nie odbywają się żadne zajęcia.

5. Lekcje i zajęcia w formie zdalnej odbywają się zgodnie z planem lekcji z początku roku szkolnego;

6. Świetlica pracuje zgodnie z wytycznymi MEiN, w godzinach 7.00-16.00.  Ze świetlicy mogą korzystać tylko dzieci ujęte w wytycznych;


Będziemy na bieżąco informować o ewentualnych dalszych zmianach.

Jeszcze raz składam świąteczne życzenia wszystkim uczniom, wychowankom, rodzicom i pracownikom. Życzę przede wszystkim zdrowia, spokoju i nadziei, jaką niesie Wielkanoc i wiosna.

Wojciech Rinc


27 03 2021 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie