Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1649076
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ośrodek
II Wojewódzki Konkurs artystyczno-kulinarny "Piernikowe szaleństwa"
5 grudnia w naszej Palcówce miało miejsce podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu artystyczno-kulinarnego "Piernikowe szaleństwa", w którym wzięło udział 14 zespołów z całego województwa. Uczestnicy piekli i ozdabiali pierniki "u siebie", co można było zobaczyć w czasie prezentacji. Gotowe prace przywieźli na miejsce, umieszczając je na korytarzu przy auli.
Konkurs miał na celu integrację wewnętrzną zespołów i różnych placówek oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych i kreatywności, inspirowane świąteczną tradycją.
Po obejrzeniu prezentacji z przebiegu wykonywania prac konkursowych, jury udało się na naradę. Czas oczekiwania na werdykt umiliła młodzież z LO im. M.Skłodowskiej-Curie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie, którzy zaśpiewali kolędy, włączając całą publiczność.
Jury z wielkim trudem wyłoniła zwycięzców, gdyż wszystkie prace były przepiękne. Oto wyniki:
Szczególne wyróżnienie w swojej kategorii otrzymały Grupy "O" i "C" z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumi (Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie).
Kategoria młodsza i mieszana:
I miejsce - Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne I i I-III SOSW w Malborku;
II miejsce - Internat SOSW Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie;
III miejsce - Grupy Wychowawcze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie
oraz pamiątki za udział Klasa VI BAU Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.
Kategoria średnia:
I miejsce - Klasa ZET 5 Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach;
II miejsce - Klasa VII i III Gimnazjum ZET Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu;
III miejsce - Klasa VI ZET SPS Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim
oraz pamiątki za udział: Klasa VI CAU i Klasa III Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.
Kategoria starsza:
I miejsce - Klasa I-II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SOSW Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie;
II miejsce - Klasa PDP B Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku;
III miejsce - Klasa II i III Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie;
oraz pamiątki za udział Klasa III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SOSW Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym dziękujemy i życzymy dalszych, jeszcze większych sukcesów. Zapraszamy za rok!
Dziękujemy również tym, którzy przyczynili się do organizacji konkursu, w szczególności Bankowi Żywności za produkty żywnościowe, w tym słodycze oraz Starostwu Tczewskiemu za dotację do zakupu głównych nagród.

Organizatorzy konkursu i koordynator Beata Wolińska.
 • Zdjęcie: p1280291_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280292_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280294_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280317_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280320_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280325_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280349_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280354_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280355_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280356_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280362_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280363_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280364_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280365_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280366_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280367_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280368_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280369_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280370_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280372_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280373_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280374_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280375_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280377_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280378_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280385_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280390_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280393_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280397_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280403_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280411_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280414_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280416_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280421_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280428_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280435_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280455_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280456_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280460_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280466_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280473_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280478_cr.jpg
 • Zdjęcie: p1280489_cr.jpg
18 12 2018 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie