Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1444981
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Dokumenty i informacje dotyczące organizacji pracy
Zespołu Placówek Specjalnych w TczewieDokumenty szkolne

Statut ZPS w Tczewie [*.pdf 898 KB]

Godziny pracy Dyrektora i Wicedyrektorów ZPS w Tczewie [*.pdf 181 KB]

Ramowy kalendarz imprez w ZPS w Tczewie na rok 2019 [*.pdf 123 KB]

Struktura Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 221 KB]
Schemat organizacyjny Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 182 KB]

Programy zatwierdzone do realizacji w ZPS w Tczewie[*.doc 38,5 KB]

Program wychowawczo-profilaktyczny w ZPS w Tczewie[*.pdf 533 KB]

Nadzór pedagogiczny:

Raport z ewaluacji w ZPS w Tczewie [*.pdf 690 KB]

Plan nadzoru pedagogicznego ZPS w Tczewie [*.pdf 516 KB]
Plan monitorowania ZPS w Tczewie [*.pdf 391 KB]
Plan kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego w ZPS w Tczewie [*.pdf 237 KB]
Formy wspomagania nauczycieli w realizacji zadań w ZPS w Tczewie [*.pdf 431 KB]
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie