Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1886819
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Dokumenty i informacje dotyczące organizacji pracy
Zespołu Placówek Specjalnych w TczewieRok szkolny 2019/2020


Dokumenty szkolne
Statut ZPS w Tczewie [*.pdf 898 KB]

Godziny pracy Dyrektora i Wicedyrektorów ZPS w Tczewie [*.pdf 401 KB]

Ramowy kalendarz imprez w ZPS w Tczewie na rok 2019/2020 [*.pdf 203 KB]

Regulamin pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 6,31 MB]
Regulamin zespołów nauczycielskich w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 1,50 MB]
Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 1,01 MB]
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 857 KB]
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego[*.pdf 9,07 MB]

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 12.09.2019 r. Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie dopuszczenia do użytku programów nauczania w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 272 KB]

Szkolny Zestaw programów nauczania w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 493 KB]

Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 754 KB]

Struktura Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 226 KB]
Schemat organizacyjny Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 211 KB]
Nadzór pedagogiczny:
Raport z ewaluacji w ZPS w Tczewie za rok szk. 2018/2019 [*.pdf 604 KB]


Lata poprzednie


Dokumenty szkolne
Statut ZPS w Tczewie [*.pdf 898 KB]

Godziny pracy Dyrektora i Wicedyrektorów ZPS w Tczewie [*.pdf 181 KB]

Ramowy kalendarz imprez w ZPS w Tczewie na rok 2019 [*.pdf 123 KB]

Struktura Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie[*.pdf 221 KB]
Schemat organizacyjny Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie [*.pdf 182 KB]

Programy zatwierdzone do realizacji w ZPS w Tczewie[*.doc 38,5 KB]

Program wychowawczo-profilaktyczny w ZPS w Tczewie[*.pdf 533 KB]

Nadzór pedagogiczny:
Raport z ewaluacji w ZPS w Tczewie za rok szk. 2018/2019 [*.pdf 604 KB]

Plan nadzoru pedagogicznego ZPS w Tczewie [*.pdf 516 KB]
Plan monitorowania ZPS w Tczewie [*.pdf 391 KB]
Plan kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego w ZPS w Tczewie [*.pdf 237 KB]
Formy wspomagania nauczycieli w realizacji zadań w ZPS w Tczewie [*.pdf 431 KB]
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie