Informacje ogólne

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2914167
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Adres i dane szkoły:Zespół Placówek Specjalnych
ul. Grunwaldzka 1
83 – 110 TCZEW
tel: (58) 531 55 50
fax: (58) 531 55 50


e-mail: sekretariat@zpstczew.pl
wrinc@zpstczew.pl - dyrektor Wojciech Rinc


NIP: 593-25-97-393
REGON: 222141711

Konto Rady Rodziców:

Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział w Tczewie ul. Dąbrowskiego 8
39 1090 2620 0000 0001 1079 2872

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie