Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1479338
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Projekt „Spójrz inaczej” - zakończenie projektu

Projekt finansowany przez:


W ramach projektu „Spójrz inaczej” – inwestując w siebie inwestujesz w przyszłość, dofinansowanego w ramach Funduszu Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w dniu 10.10.2016r. odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, której celem było podsumowanie projektu i omówienie rezultatów działań. Grupa inicjatywna podjęła decyzję o kontynuacji spotkań z rodzicami w zależności od możliwości i potrzeb. Zajęcia te będą miały na celu aktywne spędzanie czasu wolnego, gdyż taką potrzebę sygnalizują rodzice.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i wolontariuszom za aktywny udział w projekcie i zapraszamy na kolejne spotkania.
  • Zdjęcie: dscn3617.jpg
  • Zdjęcie: dscn3618.jpg
  • Zdjęcie: dscn3619.jpg
14 10 2016 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie