Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1479332
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Erasmus +
Od listopada 2016 roku odbywają się spotkania i zajęcia skupione wokół tematyki wykluczenia społecznego zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Projekt zakończy się nagraniem krótkiego filmu, będącego głosem młodzieży w sprawie dyskryminacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Pierwszym etapem był udział przedstawicieli lokalnych organizacji zaangażowanych w projekt w szkoleniu, które odbywało się w Niemczech w Berchum. W ramach działań lokalnych 12.12.2016 r. odbyły się zajęcia warsztatowe, który dotyczyły poszerzenia świadomości społecznej na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym kraju. W zajęciach brali udział uczestnicy projektu z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie a przeprowadził je psycholog z Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Podczas zajęć młodzież tworzyła własne definicje słów: „wykluczenie”, „niepełnosprawność”. Próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: czy a jeżeli tak, to w jaki sposób, w jakich sytuacjach osoby niepełnosprawne są wykluczane w naszym społeczeństwie? Podczas zajęć na chwilę stawali się osobą niewidomą, niedowidzącą, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem. Okazało się to dla nich ważnym doświadczeniem, gdyż doświadczyli tego, że życie osób niepełnosprawnych często bywa trudne. Młodzi ludzie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę na temat wykluczenia społecznego, rodzajów niepełnosprawności, sposobów funkcjonowania osób niepełnosprawnych ale przede wszystkim przekonali się o tym, że ograniczenia, obawy tkwią w naszej głowie, myślach a osoby niepełnosprawne powinny mieć takie same szanse na aktywny udziału w życiu społecznym.
  • Zdjęcie: no_1.jpg
16 01 2017 by Agnieszka

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie