Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1479463
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Projekt "Animaloterapia-pies, koń i osioł-razem z nimi po zdrowie"
Projekt jest skierowany do osób dorosłych z miasta Tczewa i powiatu tczewskiego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności. Zgodnie z założeniami Projektu 24-osobowa grupa weźmie w zajęciach hipoterapii, dogoterapii oraz onoterapii odbywającymi się na terenie Ośrodka Hipoterapii "Hucułek" w Szczerbięcinie. Zajęcia dla każdego z uczestników odbywać się będą dwa razy w miesiącu, od kwietnia do września 2017.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o wypełnienie kwestionariusza i oddanie go w recepcji (na parterze) Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie lub wysłanie go drogą mailową na adres: anna-narloch@wp.pl do dnia 31.03.2017r.


Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie będą miały obowiązek dostarczenia kserokopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty kwalifikacyjnej na zajęcia animaloterapii, wypełnionej przez lekarza.


Telefon kontaktowy w sprawach dot.projektu: 692-151-557.

Pobierz: kwestionariusz zgłoszeniowy, karta kwalifikacyjna

Projekt współfinansowany przez:
Urząd Miasta Tczewa16 03 2017 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie