Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1481806
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
V Międzywojewódzki Konkurs Ekologiczny – etap plastyczny
7 i 8 marca 2018 r. Komisja Konkursowa w składzie: p. Jacek Wojcieszak - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, p. Joanna Dąbrowska - arteterapeuta i p. Cezary Wójcik - biolog, przyrodnik, ornitolog dokonała oceny prac plastycznych pt. „Koleżanko, Kolego jestem Eko”.

Do naszej placówki wpłynęło 12 prac konkursowych z: Grudziądza, Bartoszyc, Chojnic, Wejherowa, Gdyni, Warlubia, Czerska, Świecia, Elbląga, Malborka, Pelplina i z naszej placówki. Nadesłane prace zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie. Komisja Konkursowa do etapu finałowego zakwalifikowała wszystkie wyżej wymienione placówki. Prace, które uzyskały najwyższe punktacje zostały wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu, oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Malborku.
Etap finałowy odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowo – konferencyjnej Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie.

Serdecznie zapraszamy.


  • Zdjęcie: wp_20180306_10_27_17_pro.jpg
  • Zdjęcie: wp_20180308_11_05_14_pro.jpg
  • Zdjęcie: wp_20180308_11_05_31_pro.jpg
  • Zdjęcie: wp_20180308_11_05_45_pro.jpg
  • Zdjęcie: wp_20180308_11_05_50_pro.jpg
  • Zdjęcie: wp_20180308_11_05_56_pro.jpg
  • Zdjęcie: wp_20180308_11_06_00_pro.jpg
  • Zdjęcie: wp_20180308_11_06_07_pro.jpg
  • Zdjęcie: wp_20180308_11_06_18_pro.jpg
  • Zdjęcie: wp_20180308_11_06_56_pro.jpg
09 03 2018 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie