Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1481590
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu „Wspieramy rozwój dziecka”
Za nami pierwszy etap realizacji projektu „Wspieramy rozwój dziecka”.
Działania projektowe rozpoczęte zostały w marcu 2017r ogłoszeniem o naborze.
Do udziału w projekcie zgłosiło się blisko 80 osób niepełnosprawnych w różnym wieku z powiatów: tczewskiego, starogardzkiego, gdańskiego i malborskiego. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 60 dzieci w wieku od 2 do 10 lat, które posiadały aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zakwalifikowane dzieci podzielone zostały na dwie 30 osobowe grupy- starszą i młodszą. W pierwszym okresie realizacji projektu grupa młodsza uczestniczyła w zajęciach rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej oraz neurologopedii. Dzieci z grupy starszej uczęszczały na zajęcia rehabilitacyjne na basenie oraz na terapię EEG Biofeedback.
W ramach projektu zrealizowanych zostało 1540 godzin:
- 330 godzin integracji sensorycznej,
- 330 godzin neurologopedii,
- 330 godzin rehabilitacji ruchowej,
- 330 godzin terapii EEG Biofeedback.
- 220 godzin zajęć rehabilitacyjnych na basenie.

W dniu 1 kwietnia 2018r rozpoczęliśmy drugi etap projektu w ramach którego dzieci z młodszej grupy korzystają z zajęć rehabilitacyjnych na basenie oraz EEG Biofeedback, a dzieci z grupy starszej objęte są integracją sensoryczną, rehabilitacją ruchową oraz neurologopedią.


Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt finansowany przez:


23 04 2018 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie