Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1649658
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Twórczej dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Przedsięwzięcie zorganizowane jest przez Klub Psychiatrów przy wsparciu Moskiewskiego Departamentu Zdrowia i Ministerstwa Kultury w Moskwie.
Mottem festiwalu jest triada "Otwartość. Kreatywność. Integracja ". Ma na celu zbliżeniem ludzi na tle wspólnych wartości (głównie sztuki), opartych na otwartości i wzajemnym zainteresowaniu. Program festiwalowy obejmuje 7 twórczych nominacji: teatr, koncert, literatura, fotografia, kino, wizualne i użytkowe, projekty multimedialne (dziennikarstwo). Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego zaprezentuje się w dwóch kategoriach: fotografia oraz film.

W festiwalu biorą udział kreatywne delegacje z różnych krajów i miast Rosji, dlatego tym bardziej czujemy się wyróżnieni.


    12 11 2018 by Daga

    strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
    ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

    © Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie