Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2017383
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
Projekt "Wielokierunkowa terapia dziecka"
Rozpoczynamy nabór do projektu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. „Wielokierunkowa terapia dziecka” to projekt dla dzieci w wieku od 3-10 lat, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach projektu dzieci podzielone zostaną na dwie, szesnastoosobowe grupy: młodszą i starszą. Dzieci z grupy młodszej w wieku od 3 do 6 lat- uczestniczyć będą w zajęciach terapii ręki, neurologopedii i terapii mięśniowo-powięziowej. Dzieci z grupy starszej (7-10 lat) korzystać będą z zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz terapii EEG Biofeedback.

Wszystkie zajęcia będą miały formę zajęć indywidualnych i będą odbywać się od kwietnia 2020r do marca 2021r.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przez terapeutę. Zgodnie z harmonogramem na każde dziecko przypadną maksymalnie 22 sesje w ramach każdych zajęć.

Ważne! W projekcie uczestniczyć mogą dzieci, które w okresie od kwietnia 2020r do 31 marca 2021r nie korzystają w innych placówkach z zajęć: terapii ręki, neurologopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii mięśniowo –powięziowej i terapii EEG Biofeedback finansowanych przez PFRON.

Pierwszeństwo udziału będą miały dzieci, które do tej pory nie uczestniczyły w projektach finansowanych przez PFRON

Zgłoszenia (kwestionariusz zgłoszeniowy + kopię orzeczenia o niepełnosprawności+ oświadczenie ) można składać w recepcji CAON.

Kwestionariusze do pobrania poniżej lub w recepcji CAON.
Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2020r.

Pobierz: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie przetwarzania danych osobowych

Projekt współfinansowany przez:


09 03 2020 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie