Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2732762
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

DANE ADRESOWE I ADMINISTRACYJNE

 1. pełna nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
 2. forma prawna: stowarzyszenie non profit, organizacja pożytku publicznego
 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze KRS : 0000010011
 4. NIP 593 22 98 420; REGON 192571802
 5. data wpisu lub rejestracji: 21 kwiecień 2001 rok
 6. inne dane ewidencyjne: wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego 26 maj 2004 r
 7. dokładny adres:
  Tczew ul. Grunwaldzka 1;
  gmina Tczew; powiat tczewski;
  województwo pomorskie; kod pocztowy 83-110
 8. tel. 531 55 50 fax 531 55 50
  e-mail: wojciechrinc@gmail.com
 9. nazwa banku i numer rachunku:
  Bank Millenium 32 1160 2202 0000 0000 8547 7889

Zarząd :
Prezes: Magdalena Okapiec-Kortas
Z-ca prezesa: Wojciech Rinc
Sekretarz: Aleksandra Beśka
Członkowie: Agnieszka Grzela-Opalińska
Karolina Sykut
Natalia Kuropatwińska

Komisja rewizyjna :
Przewodniczący:    Irena Hill
Członkowie: Irena Steinke
Anna Czerny-Budda

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie