Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2078819
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ogłoszenie o naborze do
XVIII Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych
2020


Uwaga!

W związku z ciągle zmieniającą się sytuacją w kraju informujemy, że nabór do tegorocznej edycji Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych przedłużamy jeszcze do 30 czerwca 2020r.

Jednocześnie informujemy, że XVIII edycja Przeglądu może nie zostać zrealizowana.

Rozpoczynamy nabór do XVIII edycji Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych, która realizowana będzie w dniach 14-18 września 2020r.

Zgłoszenia zespołów są przyjmowane do 30 kwietnia br.

Przyjmowane są zespoły sceniczne, w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne. Zespoły mogą liczyć do 10 osób ( większe grupy wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami ) oraz do 3 opiekunów. Prezentacje mogą trwać do 15 minut. Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne nie mogą zawierać "słowa mówionego", powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj prezentacji np. taniec, pantomima, teatr światła itd.

Zespół tworzyć mogą wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przy czym orzeczenie musi być ważne w terminie realizacji Przeglądu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2020r.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj >>> zgloszenie.doc
Zgoda na przetwarzanie danych do pobrania tutaj >>> zgoda.docxProjekt finansowany przez:

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie