Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Gruzja

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2732758
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Podsumowanie
XVII Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych
2019


          XVII edycja Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych przeszła do historii…

W dniach od 16 do 20 września realizowana była XVII edycja Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych. W ramach projektu gościliśmy u siebie artystów z 28 zespołów reprezentujących: Gruzję, Litwę Macedonię, Polskę, Rosję i Ukrainę.

Prezentacje sceniczne XVII Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych odbywały się w dniach 17-19 września 2019r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Podczas wszystkich prezentacji scenicznych swój talent zaprezentowało blisko 300 niepełnosprawnych uczestników.

Jak zwykle zobaczyliśmy przedstawienia o bardzo różnej tematyce. Były przedstawienia lekkie, radosne, z piękną kolorową scenografią, ale i przedstawienia o tematyce bardzo poważnej i aktualnej, bardzo minimalistyczne, jeśli chodzi o scenografię, za to niosące silny przekaz emocjonalny.

Uczestnicy przeglądu zakwaterowani byli w Hotelu Gołuń na Kaszubach oraz w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie. W czasie wolnym od prezentacji mogli brać udział w przygotowanych warsztatach artystycznych. W tym roku nasi goście uczestniczyli między innymi w zajęciach.: "Zamknij teatr w antyramie". Przeniesienie ze sceny za pomocą różnych technik plastycznych i zamknięcie w antyramie emocji i wrażeń doświadczonych w teatrze", "Zajęcia relaksacyjne- metody radzenia sobie ze stresem scenicznym", "Muzykoterapia- taniec integracyjny w teatrze".

W trakcie przeglądu zobaczyliśmy 28 prezentacji scenicznych o bardzo różnej tematyce. Wszystkie przedstawienia oceniało jury w składzie:
- Jarosław Wojciechowski - teolog i menadżer kultury, dyrektor Centrum Kultury w Gdyni, jeden z założycieli Sceny SAM w Gdyni oraz Gdyńskiej Sceny Kabaretowej,
- Natalia Kuropatwińska- nauczyciel w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie, terapeuta, od ponad dekady związana z realizacją Przeglądu Teatrów Wspaniałych.
- Krystian Nehrebecki - Aktor, reżyser teatralny i radiowy producent, twórca wydarzeń artystycznych.

Zgodnie z protokołem, jury wręczyło 9 nagród i 19 wyróżnień. Trzy najważniejsze nagrody trafiły do:

- Nagroda specjalna - Plastic Drama Theatre z Kowna za przedstawienie "Wybryk z telefonu komórkowego"- jury doceniło tu niebywałą umiejętność opowiadania o rzeczach ważnych w sposób zabawny i serdecznie żartobliwy.
Było to przedstawienie, w którym wystąpiła tylko jedna aktorka - jej doskonała gra ciałem sprawiła, ze dziewczyna dostała dodatkowo, jedyną nagrodę indywidualną za kreację autorską.

- Nagroda Jury powędrowała do Grupy Zerniatko z Żytomierza za przedstawienie " Serce" - za perfekcyjną pracę zespołową i zabawę formą.

- Wielka Nagroda XVII MPTW trafiła do Teatru Recepta ze Stowarzyszenie Ecce Homo za przedstawienie "Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą" - za kompletny spektakl o byciu dla... z wykorzystaniem wszystkich elementów środków scenicznych

Tradycyjnie, jak co roku, podczas gali wręczania nagród mieliśmy niewątpliwą przyjemność podziwiać występ najmłodszych artystów z Teatrzyku ze Stumilowego Lasu.

W ramach projektu, poza prezentacjami, odbyły się także happening, spotkanie dla opiekunów i wychowawców, a także dodatkowe zajęcia rekreacyjne.

Przegląd finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Lotto, Starosty Powiatu Tczewskiego oraz Prezydenta Miasta Tczewa.

 • Zdjęcie: Bialogard WTZ_01.jpg
 • Zdjęcie: Bialogard WTZ_02.jpg
 • Zdjęcie: Bialogard WTZ_03.jpg
 • Zdjęcie: Bialogard WTZ_04.jpg
 • Zdjęcie: Bialogard WTZ_05.jpg
 • Zdjęcie: Bialogard WTZ_06.jpg
 • Zdjęcie: Biskupiec Klobuczki_01.jpg
 • Zdjęcie: Biskupiec Klobuczki_02.jpg
 • Zdjęcie: Biskupiec Klobuczki_03.jpg
 • Zdjęcie: Biskupiec Klobuczki_04.jpg
 • Zdjęcie: Biskupiec Klobuczki_05.jpg
 • Zdjęcie: Biskupiec Klobuczki_06.jpg
 • Zdjęcie: Biskupiec Klobuczki_07.jpg
 • Zdjęcie: Biskupiec Klobuczki_08.jpg
 • Zdjęcie: Bydgoszcz Arlekin_01.jpg
 • Zdjęcie: Bydgoszcz Arlekin_02.jpg
 • Zdjęcie: Bydgoszcz Arlekin_03.jpg
 • Zdjęcie: Bydgoszcz Arlekin_04.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Korczakowskie skrzaty_01.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Korczakowskie skrzaty_02.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Korczakowskie skrzaty_03.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Korczakowskie skrzaty_04.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Kworce_01.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Kworce_02.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Kworce_03.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Kworce_04.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Kworce_05.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Kworce_06.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Kworce_07.jpg
 • Zdjęcie: Gdansk Kworce_08.jpg
 • Zdjęcie: Gruzja Orioni_01.jpg
 • Zdjęcie: Gruzja Orioni_02.jpg
 • Zdjęcie: Gruzja Orioni_03.jpg
 • Zdjęcie: Gruzja Orioni_04.jpg
 • Zdjęcie: Gruzja Orioni_05.jpg
 • Zdjęcie: Gruzja Orioni_06.jpg
 • Zdjęcie: Gruzja Orioni_07.jpg
 • Zdjęcie: Gruzja Orioni_08.jpg
 • Zdjęcie: Ignacow GTI_01.jpg
 • Zdjęcie: Ignacow GTI_02.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_01.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_02.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_03.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_04.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_05.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_06.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_07.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_08.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_09.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_10.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_12.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_13.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_14.jpg
 • Zdjęcie: Kaliningrad Teatr Danko_15.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_01.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_02.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_03.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_04.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_05.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_06.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_07.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_08.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_09.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_10.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_11.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_12.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_13.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_14.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_15.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_16.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_17.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_18.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_19.jpg
 • Zdjęcie: Kowalki Teatr Recepta_20.jpg
 • Zdjęcie: Kowno Plastic Drama Thetre_01.jpg
 • Zdjęcie: Kowno Plastic Drama Thetre_02.jpg
 • Zdjęcie: Kowno Plastic Drama Thetre_03.jpg
 • Zdjęcie: Lidzbark SOSW_01.jpg
 • Zdjęcie: Lidzbark SOSW_02.jpg
 • Zdjęcie: Lidzbark SOSW_03.jpg
 • Zdjęcie: Lidzbark SOSW_04.jpg
 • Zdjęcie: Lidzbark SOSW_05.jpg
 • Zdjęcie: Lidzbark SOSW_06.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_01.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_02.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_03.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_04.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_05.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_06.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_07.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_08.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_09.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_10.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_11.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Adakavas_12.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Raseiniaie_01.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Raseiniaie_02.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Raseiniaie_03.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Raseiniaie_04.jpg
 • Zdjęcie: Litwa Raseiniaie_05.jpg
 • Zdjęcie: Lubaczewo Po metaforze_01.jpg
 • Zdjęcie: Lubaczewo Po metaforze_02.jpg
 • Zdjęcie: Lubaczewo Po metaforze_03.jpg
 • Zdjęcie: Lubaczewo Po metaforze_04.jpg
 • Zdjęcie: Lubaczewo Po metaforze_05.jpg
 • Zdjęcie: Lubaczewo Po metaforze_06.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_01.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_02.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_03.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_04.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_05.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_06.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_07.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_08.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_09.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_10.jpg
 • Zdjęcie: Macedonia Skopie_11.jpg
 • Zdjęcie: Malbork Plomyki_01.jpg
 • Zdjęcie: Malbork Plomyki_02.jpg
 • Zdjęcie: Malbork Plomyki_03.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_01.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_02.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_03.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_04.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_05.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_06.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_07.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_08.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_09.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_10.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_11.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_12.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_13.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_14.jpg
 • Zdjęcie: Mimmiriczi_15.jpg
 • Zdjęcie: Nagroda indywidualna_01.jpg
 • Zdjęcie: Nagroda indywidualna_02.jpg
 • Zdjęcie: Radom Kogel mogel_01.jpg
 • Zdjęcie: Radom Kogel mogel_02.jpg
 • Zdjęcie: Radom Kogel mogel_03.jpg
 • Zdjęcie: Radom Kogel mogel_04.jpg
 • Zdjęcie: Szymanowo sosw_01.jpg
 • Zdjęcie: Szymanowo sosw_02.jpg
 • Zdjęcie: Szymanowo sosw_03.jpg
 • Zdjęcie: Szymanowo sosw_04.jpg
 • Zdjęcie: Szymanowo sosw_05.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Amatorzy_01.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Amatorzy_02.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Domkowcy_01.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Domkowcy_02.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Domkowcy_03.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Domkowcy_04.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Kameleon_02.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Kameleon_03.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Kameleon_04.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Kameleon_05.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Kameleon_06.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Kameleon_07.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Tacy sami_01.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Tacy sami_02.jpg
 • Zdjęcie: Tczew Tacy sami_03.jpg
 • Zdjęcie: Torun WTZ Bratanki_01.jpg
 • Zdjęcie: Torun WTZ Bratanki_02.jpg
 • Zdjęcie: Torun WTZ Bratanki_03.jpg
 • Zdjęcie: Torun WTZ Bratanki_04.jpg
 • Zdjęcie: Torun WTZ Bratanki_05.jpg
 • Zdjęcie: Torun WTZ Bratanki_06.jpg
 • Zdjęcie: Trzebnica Narcyz_01.jpg
 • Zdjęcie: Trzebnica Narcyz_02.jpg
 • Zdjęcie: Trzebnica Narcyz_03.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_01.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_02.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_03.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_04.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_05.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_06.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_07.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_08.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_09.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_10.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_11.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_12.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_13.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_14.jpg
 • Zdjęcie: Ukraina Zytomierz_15.jpg
 • Zdjęcie: Widownia jury_01.jpg
 • Zdjęcie: Widownia_01.jpg
 • Zdjęcie: Widownia_02.jpg
 • Zdjęcie: Widownia_03.jpg
 • Zdjęcie: Widownia_04.jpg
 • Zdjęcie: Wielka nagroda - Kowalki.jpg
 • Zdjęcie: Wolontariusze_01.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_01.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_02.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_03.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_04.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_05.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_06.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_07.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_08.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_09.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_10.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_11.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_12.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_13.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_13a.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_14.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_15.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_16.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_17.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_18.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_19.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_20.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_21.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_21a.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_22.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_23.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_24.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_25.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_26.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_27.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_28.jpg
 • Zdjęcie: X-Przedszkole specjalne_29.jpg


Projekt finansowany przez:

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie