Grupy wychowawcze

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1481712
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Grupy wychowawcze
Zajęcia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego
Podczas wspólnej zabawy wykorzystujemy metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
System ćwiczeń w wyżej wymienionej metodzie ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci jak i terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Podczas tych zajęć dziecko poznaje, więc swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka oraz uczy się współpracy.


  • Zdjęcie: 10.jpg
  • Zdjęcie: 12.jpg
  • Zdjęcie: 13.jpg
  • Zdjęcie: 15.jpg
  • Zdjęcie: 18.jpg
  • Zdjęcie: 2.jpg
  • Zdjęcie: 3.jpg
  • Zdjęcie: 4.jpg
  • Zdjęcie: 8.jpg
13 03 2018 by RafB

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie