Grupy wychowawcze
ze świetlicą

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2478755
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

HISTORIA INTERNATU / GRUP WYCHOWAWCZYCHInternat przy Szkole Specjalnej w Tczewie uruchomiony został na podstawie pisma Kuratorium Gdańskiego Okręgu Szkolnego w Gdańsku Nr KOS I-3-3/14/65 z dnia 17 września 1965r. jako filii Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie z dniem 1 września 1965r.
Zmiana charakteru placówki nastąpiła w dniu 1 stycznia 1966r. jako Zakładu Wychowawczego dla dzieci upośledzonych umysłowo w Tczewie. Jako podstawę utworzenia placówki Kuratorium wzięło wniosek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie z dnia 4 lipca 1963r. postulujący otwarcie internatu t.j Uchwałę nr.15/V/65 MRN w Tczewie z dnia 30 września 1964r. Par.5 pkt.3 Uchwała Egzekutywy PKPZPR z dnia 15 września 1963r. oraz zgody Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tczewie.
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zajmującą się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Do placówki przyjmowani są chłopcy i dziewczęta na pisemną prośbę rodziców, po pozytywnym rozpatrzeniu przez dyrektora ośrodka, bądź dzieci i młodzież skierowani na wniosek sądu .
Swoją działalność Internat rozpoczął z dniem 1 września 1965 r. Pierwszym kierownikiem został Bogusław Modrzejewski, który pełnił ta funkcję do 1973r.
W internacie utworzono dwie grupy wychowanków, które objęły wychowawczynie Regina Krojec i Antonina Krzysztofiak. Łączna liczba wychowanków wynosiła 40 osób. W związku z utworzeniem internatu przybyły cztery nowe etaty administracyjne: intendent, kucharka, pomoc kucharki i opiekunka nocna.
W latach 1965-1972 internat mieścił się w budynku szkoły, przy ulicy Grunwaldzkiej 1.
Wychowankowie zajmowali sale nr: 14, 15, 16, 17, 18. Świetlica mieściła się w korytarzu, a jadalnia w obecnej świetlicy szkolnej.
W latach 1973-1975 stanowisko kierownika objął Władysław Łojko. W tym czasie internat zajmował budynek przy ulicy Obrońców Westerplatte 3 (obecna siedziba LOK). Jedna grupa nadal pozostawała w szkole przy ulicy Grunwaldzkiej, w salach nr 15 i 18.
Kolejnym kierownikiem internatu została Zenona Kalinko, funkcję tę pełniła w latach 1975-1985.
W 1976 roku nastąpiła przeprowadzka na ulicę Targową 1 do budynków legendarnej "strzelnicy" przedwojennego Bractwa Kurkowego.
W latach 1978-1980 przeprowadzono remont lokalu przy ulicy Targowej, w związku z czym dzieci powróciły do budynku szkoły zajmując sale nr: 45, 46, 48.W odnowionym budynku wychowankowie przebywali w latach 1980-1986. Funkcję kierownika w latach 1985-2002 pełniła mgr Halina Hejnowska. Kolejny remont internatu przeprowadzono w latach 1986-1990 i wychowankowie po raz kolejny korzystali z gościnnych murów szkoły. Dzieci mieszkały w salach nr: 45, 46, 48 zaś posiłki spożywały w stołówce szkolnej.
Od 2002 r. kierownikiem internatu jest mgr Jacek Wojcieszak.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie