Świetlica

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1448511
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

U W A G A
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ!
„Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Jan Paweł II
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ!
POMÓŻ DZIECKU I ZAPEWNIJ MU DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Fundusz Stypendialny „Przyszłość” stawia sobie za cel wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych umysłowo na starcie życiowym, niwelowanie różnic ekonomicznych, stwarzanie szans rozwoju, wzmacnianie poczucia wartości, umożliwienie realizacji marzeń (nawet tych drobnych i podstawowych), pobudzanie aspiracji oraz motywowanie do dalszego rozwoju.

Zapraszamy do regularnej pomocy, takiej bez rozgłosu, ale efektywnej i owocnej.
Dołącz do grona Darczyńców, miej satysfakcję, dobry cel, sens pomagania.
To zaproszenie kierujemy do Ciebie!
Zostań darczyńcą, zmień świat, miej wkład w poprawę życia innych osób.
Jesteśmy przekonani, że takie osoby są i zapewnią dobrą, lepszą przyszłość naszym podopiecznym.


Osoby zdecydowane aktywnie pomagać i wspierać, prosimy o kontakt z Funduszem Stypendialnym Przyszłość, z koordynator Joanną Rolbiecką, kontakt: e – mail: jrol@wp.pl; telefon: 607 628 537.

29 11 2017 by Rafał

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie