Świetlica

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1974140
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

ŚWIETLICA


          Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło i aktywnie spędzić czas, wypocząć, zjeść posiłek i odrobić prace domowe oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich rodziców. Z pobytu w świetlicy, pod okiem wykwalifikowanej kadry, uczniowie mogą korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16. W tym czasie zadaniem wychowawców świetlicy jest zapewnienie odpowiedniej opieki, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Pobyt dziecka w świetlicy jest więc przedłużonym procesem dydaktyczno-wychowawczym.

Naszym uczniom umożliwiamy wszechstronny rozwój osobowości poprzez szereg różnorodnych formy zajęć:

  • zajęcia dydaktyczne - gry słowne, krzyżówki, rebusy, zagadki. Często stosowaną metodą pracy są pogadanki, dyskusje, rozmowy kierowane,
  • zajęcia rekreacyjno - ruchowe - zabawy na świeżym powietrzu, spacery, gry w piłkę nożną, dwa ognie, koszykówkę, zabawy integracyjne, zabawy na śniegu, zabawy grupowe dla młodszych uczniów typu "Chodzi lisek", "Dyrygent", "Ciepło-zimno", zabawy z wykorzystaniem chusty itp.
  • zajęcia plastyczno-techniczne - kolorowanie, malowanie za pomocą pędzla lub palcami używając farb plakatowych, akwareli, sprayów, pasteli; wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru, bibuły; wytwory z kartonu, brystolu, szarego papieru; prace z plasteliny, modeliny, gliny, masy papierowej, masy solnej; orgiami płaskie i przestrzenne; techniki innowacyjne - de-cupage, wytwory z siana, biżuteria z korali i drutu, scrapbooking, filofuny - kolorowe plecionki,
  • gabinet terapii pedagogicznej
  • zajęcia muzyczno-taneczne - konkursy wokalne, tańce integracyjne na siedząco, w parach, grupowe,
  • zajęcia teatralne - w świetlicy działa grupa teatralna, która cyklicznie przygotowuje przedstawienia w ramach wystawy "Dary lasu i ogrodu", festynu "O uśmiech dziecka", oraz Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych. Uczestniczą też w miejskich imprezach plenerowych,
  • konkursy plastyczne, fotograficzne - organizowane przez świetlicę, szkołę, jak i udział w konkursach pozaszkolnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym.
  • zajęcia komputerowe - gry i programy dydaktyczne,
  • inne wynikające z zainteresowań uczniów.

W świetlicy jest zawsze gwarno i radośnie, tu nie ma czasu na nudę. Zajęcia są tak organizowane by wspólnie spędzony czas przynosił obopólną satysfakcję, a przede wszystkim wywoływał uśmiech na twarzach dzieci. Zabawa jest tu, obok nauki, podstawową formą aktywności.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie