Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2774604
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych


Do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dorosłych przyjmowane są osoby z terenu miasta Tczewa, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniami.

Placówka nasza, przeznaczona jest dla 20 osób w wieku od 18 roku życia , jest placówką pobytu dziennego - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Jako placówka zapewniamy transport uczestników , posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) ,spotkania i konsultacje z rodzicami , bezpieczne warunki pracy, organizacja czasu wolnego a także wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

Przyjęcie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w oparciu o właściwą dokumentację.

Stosowane formy pracy opiekuńczo-terapeutyczno-rehabilitacyjne:

 • neurologopedia polegająca na korygowaniu wymowy, systematycznym i ukierunkowanym rozwoju mowy, udzielaniu rodzicom porad i konsultacji,
 • muzykoterapia - śpiew , pląsy, zabawa przy muzyce,
 • terapia pedagogiczna prowadzona z wykorzystaniem różnych metod pracy,
 • Terapia indywidualna i grupowa,
 • Hydromasaż i rehabilitacja,
 • Terapia zajęciowa,
 • Samoobsługa w gospodarstwie domowym,
 • Zajęcia rekreacyjno kulturalne: zabawy, spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe.

Prowadzone zajęcia terapeutyczne dostosowane są indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia oraz możliwości uczestników, zatrudniony jest personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych w ŚDS dla Dorosłych zatrudnieni są : dwóch wychowawców, opiekunka oraz terapeuci.

Na zajęciach z podopiecznymi pracujemy nad: umiejętnością bycia w grupie , aktywnością i odpowiedzialnością ,samodzielnością w zakresie samoobsługi, umiejętnością zagospodarowania czasu wolnego oraz funkcjonowaniem w oparciu o własne sprawności.

 • Zdjęcie: gal_004.jpg
 • Zdjęcie: gal_001.jpg
 • Zdjęcie: gal_003.jpg
 • Zdjęcie: gal_002.jpg
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie