Warsztaty Terapii Zajęciowej

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 2152199
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Warsztaty Terapii Zajęciowej


W WTZ znajduje miejsce wielu absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, którzy w czasie zajęć terapeutycznych rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. Kształtują swoją osobowość, a przez to odnajdują godne miejsce w społeczeństwie.

Codziennie w zajęciach uczestniczy 20 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym dwie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Warsztaty są wyposażone w samochód, który codziennie dowozi na zajęcia i odwozi po nich do domu uczestników, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą samodzielnie przybyć na zajęcia.

Uczestnicy warsztatów mają możliwość odbywania zajęć w czterech warsztatach. W każdym z warsztatów jednorazowo uczestniczy 5 osób.

Uczestnicy Warsztatów samodzielnie dbają o porządek w pomieszczeniach, zamiatają i zmywają podłogi, ścierają kurz, myją okna. Dbają też o porządek w toaletach. Co jakiś czas samodzielnie malują pracownie.

Codziennie rano grupa dyżurująca przygotowuje listę produktów potrzebnych do przygotowania śniadania. Samodzielnie robią zakupy w pobliskim sklepie, a następnie przygotowują śniadanie dla całej grupy.

Oprócz zajęć w pracowniach nasi podopieczni biorą udział w zajęciach z psychologiem, treningu ekonomicznym, zajęciach kulinarnych, ogrodniczych, sportowo – rehabilitacyjnych, informatycznych itp.

Bardzo chętnie nasi podopieczni biorą udział w wycieczkach. Byliśmy min. w Warszawie, w Sztutowie, w Chmielnie, w Trójmieście, Malborku itp. Dzięki Stowarzyszeniu Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego mogliśmy pojechać też na Litwę i do Niemiec

Staramy się przybliżać naszej młodzieży wydarzenia kulturalne dlatego organizujemy wyjścia do muzeów, galerii, kin i teatrów jak również restauracji, czy kręgielni.

Wyroby wykonane na zajęciach chętnie prezentujemy na imprezach integracyjnych i kiermaszach.

Grupa teatralna występuje na wielu festiwalach i przeglądach teatralnych. Do najważniejszych można zaliczyć nasz coroczny udział w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych. Nasi artyści sami przygotowują scenariusz, scenografię oraz stroje.

W 2009 roku praca Agnieszki Bartosik została wyłoniona w ramach konkursu jako projekt okładki płyty tczewskiego zespołu AJAGORE „Zimowe sny”.

Pracownie:

  • stolarska,
  • snycerska,
  • rękodzieła,
  • malarska,
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie