Ośrodek
Rewalidayjno-Wychowawczy

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
SpecjalnegoFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1479454
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

OŚRODEK REWLIDACYJNO-WYCHOWAWCZY
w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie


We wrześniu 2014 roku rozpoczął działalność Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w ZPS w Tczewie. W Ośrodku funkcjonuje 8 grup skupiających dzieci, młodzież i dorosłych (do 25 roku życia) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim bądź z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wychowankowie i uczniowie ORW uczestniczą w zajęciach grupowych rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjnych, a także w zajęciach relaksacyjno-rekreacyjnych. Według indywidualnych potrzeb biorą udział również w różnego rodzaju terapiach specjalistycznych, takich jak: fizjoterapia, masaż, hydromasaż, logopedia, Cyberoko, terapia Watsu, arteterapia, muzykoterapia, dogoterapia, zajęcia na basenie, terapia w sali doświadczania świata czy terapia korekcyjno-kompensacyjna.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie