Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Biegojazda


Partner Biegojazdy PressGlass


BiegojazdaFundacja Grupy PKP

Projekt Gruzja

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Grundtvig

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 1684175
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 4 W TCZEWIE


Zasadnicza Szkoła Zawodowa skupia młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim.
Młodzież może podjąć naukę w zawodach:

  • cukiernik
  • kucharz
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
W roku szkolnym 2014/2015 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 uczęszcza 51 uczniów.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie