Internat

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519261
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

HISTORIA INTERNATU / GRUP WYCHOWAWCZYCHInternat przy Szkole Specjalnej w Tczewie uruchomiony został na podstawie pisma Kuratorium Gdańskiego Okręgu Szkolnego w Gdańsku Nr KOS I-3-3/14/65 z dnia 17 września 1965r. jako filii Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie z dniem 1 września 1965r.
Zmiana charakteru placówki nastąpiła w dniu 1 stycznia 1966r. jako Zakładu Wychowawczego dla dzieci upośledzonych umysłowo w Tczewie. Jako podstawę utworzenia placówki Kuratorium wzięło wniosek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie z dnia 4 lipca 1963r. postulujący otwarcie internatu t.j Uchwałę nr.15/V/65 MRN w Tczewie z dnia 30 września 1964r. Par.5 pkt.3 Uchwała Egzekutywy PKPZPR z dnia 15 września 1963r. oraz zgody Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tczewie.
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zajmującą się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Do placówki przyjmowani są chłopcy i dziewczęta na pisemną prośbę rodziców, po pozytywnym rozpatrzeniu przez dyrektora ośrodka, bądź dzieci i młodzież skierowani na wniosek sądu .
Swoją działalność Internat rozpoczął z dniem 1 września 1965 r. Pierwszym kierownikiem został Bogusław Modrzejewski, który pełnił ta funkcję do 1973r.
W internacie utworzono dwie grupy wychowanków, które objęły wychowawczynie Regina Krojec i Antonina Krzysztofiak. Łączna liczba wychowanków wynosiła 40 osób. W związku z utworzeniem internatu przybyły cztery nowe etaty administracyjne: intendent, kucharka, pomoc kucharki i opiekunka nocna.
W latach 1965-1972 internat mieścił się w budynku szkoły, przy ulicy Grunwaldzkiej 1.
Wychowankowie zajmowali sale nr: 14, 15, 16, 17, 18. Świetlica mieściła się w korytarzu, a jadalnia w obecnej świetlicy szkolnej.
W latach 1973-1975 stanowisko kierownika objął Władysław Łojko. W tym czasie internat zajmował budynek przy ulicy Obrońców Westerplatte 3 (obecna siedziba LOK). Jedna grupa nadal pozostawała w szkole przy ulicy Grunwaldzkiej, w salach nr 15 i 18.
Kolejnym kierownikiem internatu została Zenona Kalinko, funkcję tę pełniła w latach 1975-1985.
W 1976 roku nastąpiła przeprowadzka na ulicę Targową 1 do budynków legendarnej "strzelnicy" przedwojennego Bractwa Kurkowego.
W latach 1978-1980 przeprowadzono remont lokalu przy ulicy Targowej, w związku z czym dzieci powróciły do budynku szkoły zajmując sale nr: 45, 46, 48.W odnowionym budynku wychowankowie przebywali w latach 1980-1986. Funkcję kierownika w latach 1985-2002 pełniła mgr Halina Hejnowska. Kolejny remont internatu przeprowadzono w latach 1986-1990 i wychowankowie po raz kolejny korzystali z gościnnych murów szkoły. Dzieci mieszkały w salach nr: 45, 46, 48 zaś posiłki spożywały w stołówce szkolnej.
Od 2002 r. kierownikiem internatu jest mgr Jacek Wojcieszak.

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie