Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Dobry Start

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519143
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Projekt Unijny - Leonardo da Vinci         Nasze Stowarzyszenie w 2010 roku przystąpiło do programu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Leonardo da Vinci- "Uczenie się przez całe życie", Jest to projekt trzyletni, w którym udział biorą:

"Associazione Arte E Salute" Bolonia-Włochy, "Panevezio Jaunuoliu Dienos Centras" Panevezys-Litwa, "MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozhasznu egyesulet" Domsod-Węgry, "Society of School Psychiatry and Mental Health" Ateny-Grecja, "Izmir Workshop Education Center" Izmir-Turcja, "Studio Citadela" Praga-Czechy, "SENT-Slovensko Zdruzenje Za Dusevno Zdravje" Ljubljana-Słowenia, "LC Educational Education and Training Centre" Limassol-Cypr, "United Youth Councils Association" Plovdiv-Bułgaria, "Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego" Tczew-Polska


Projekt ma na celu rozwinięcie współpracy międzynarodowej poprzez wymianę doświadczeń związanych z realizacją zadań z dziedziny teatru oraz rozwój kadry pracującej nad rehabilitacją osób upośledzonych umysłowo, jak również możliwość obserwowania pracy oraz tworzenia grup teatralnych wśród osób upośledzonych intelektualnie. Projekt zakłada również umożliwienie osobom niepełnosprawnym podróżowania, poznania kultury i dziedzictwa innych krajów europejskich, rozwinięcie kontaktów oraz zbudowanie relacji partnerskich między beneficjentami projektu.

Projekt zakłada 6 międzynarodowych spotkań, które poświęcone zostaną zagadnieniom naukowym i częściowo artystycznym. Przewidywane są dyskusje, wirtualne lekcje oraz zajęcia praktyczne z dziedziny teatru

Efektem realizacji projektu będzie:

 • wymiana doświadczeń oraz umiejętności w zakresie rehabilitacji artystycznej między partnerami projektu,
 • szerzenie wśród społeczeństw Europy pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, dzięki realizowanym warsztatom teatralnym,
 • rozwinięcie sieci europejskich kontaktów między instytucjami partnerskimi,
 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym podróżowania, poznania kultury i dziedzictwa innych krajów europejskich,
 • poszerzenie wiedzy ogólnej na temat sztuki.
W dniach 1-5.12.2010 r, w Izmirze w Turcji odbyło się pierwsze robocze spotkanie partnerów projektu.

         Za nami kolejne spotkania w ramach tego projektu. W dniach 24 - 27. marca mieliśmy okazję gościć w Jaunuoliu Dienos Centras w Poniewieży na Litwie. Celem tego spotkania było omówienie jednego z tematów projektu: Jakość w produkcji. Opracowaniem tego tematu zajęłyśmy się wraz z partnerami z Cypru. Przygotowałyśmy prezentację dotyczącą teoretycznych kwestii związanych z tematem, przyjaciele z Cypru natomiast przygotowali kilka ćwiczeń, które sami wykonują ze swoimi podopiecznymi. Po ćwiczeniach rozpoczęliśmy dyskusję na temat tego, czym dla każdego z nas jest jakość. Wnioski płynące z każdej dyskusji będą efektem końcowym projektu.
Będąc w Poniewieży razem z innymi partnerami mieliśmy okazję gościć w Mobilnym Teatrze Kukiełkowym, jedynym tego rodzaju w Europie. Poznaliśmy tajniki przygotowania przedstawień i produkcji kukiełek. Przekonaliśmy się jak trudne jest prowadzenie kukiełek podczas przedstawień. Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

 • Zdjęcie: 2spot001.jpg
 • Zdjęcie: 2spot002.jpg
 • Zdjęcie: 2spot003.jpg
 • Zdjęcie: 2spot004.jpg
         W czerwcu równolegle z Międzynarodowym Przeglądem Teatrów Wspaniałych organizowaliśmy kolejne spotkanie w ramach tego projektu.
Wybór terminu spotkania nie był przypadkowy ponieważ chcieliśmy zaprezentować partnerom naszą działalność z zakresu aktywizacji artystycznej.
Uczestnicy projektu Leonardo da Vinci obecni byli podczas ostatniego dnia trwania Przeglądu. Mieli okazję podziwiać występy zespołów jak i uczestniczyć w Koncercie Finałowym. Partnerzy projektu zachwyceni byli aktorami, tematyką i poziomem przedstawień, dopracowaniem scenografii, także skalą przedsięwzięcia i ogólną organizacją. Część z gości była żywo zainteresowana wzięciem udziału w kolejnych edycjach.
Nasi przyjaciele zwiedzili Tczew oraz obejrzeli w Centrum Wystawienniczo Regionalnym Dolnej Wisły wystawę " Pradzieje Tczewa".
Celem trzeciego spotkania było omówienie kolejnego tematu projektu: Korzyści z teatru. Na potrzeby opracowania zagadnienia, partnerzy z Litwy i Bułgarii przeprowadzili badania ankietowe. Prezentacja wyników badania była wprowadzeniem do dyskusji.
W związku ze zbliżającym się pierwszym okresem raportowania wspólnie przygotowaliśmy także podsumowanie zrealizowanych działań.
Po długich dniach spędzonych na Sali konferencyjnej zabraliśmy gości na nocne zwiedzanie Gdańska i Sopotu.

 • Zdjęcie: 3spot001.jpg
 • Zdjęcie: 3spot002.jpg
 • Zdjęcie: 3spot003.jpg
 • Zdjęcie: 3spot004.jpg
 • Zdjęcie: 3spot005.jpg
 • Zdjęcie: 3spot006.jpg
         W dniach 26.-29.10.2011r uczestniczyłyśmy w czwartym spotkaniu, które organizowane było w Atenach.
Celem IV spotkania było omówienie kolejnego tematu: Komunikacja. Temat ten opracowany został przez partnerów z Włoch i Grecji. Wprowadzeniem do tematu była prezentacja wyników ankiety dotyczącej komunikacji, którą wypełnialiśmy podczas spotkania w Polsce. Następnie Włosi a później każdy z partnerów zaprezentował stosowane przez własne organizacje formy komunikacji.
Podczas tego spotkania mieliśmy okazję poznać działalność placówki prowadzonej przez greckiego partnera.. Poznaliśmy podopiecznych i kadrę prowadzącą Society Of Social Health. Wspólnie z innymi partnerami obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu podopiecznych oraz podziwialiśmy wystawę prac plastycznych. Podczas tego spotkania braliśmy także udział w warsztatach muzycznych, tanecznych i rytmicznych.
Podczas pobytu w Atenach czas wypełniony był od rana do wieczora jednak udało nam się znaleźć chwilę na zwiedzenie Akropolu i Muzeum New Acropolis.

 • Zdjęcie: 4spot001.jpg
 • Zdjęcie: 4spot002.jpg
 • Zdjęcie: 4spot003.jpg
 • Zdjęcie: 4spot004.jpg
 • Zdjęcie: 4spot005.jpg
 • Zdjęcie: 4spot006.jpg
 • Zdjęcie: 4spot007.jpg
 • Zdjęcie: 4spot008.jpg
 • Zdjęcie: 4spot009.jpg
 • Zdjęcie: 4spot010.jpg
          Pod koniec marca udaliśmy się do pięknej Pragi gdzie uczestniczyliśmy w spotkaniu organizowanym przez Citadela Studio. Było to kolejne, piąte spotkanie realizowane w ramach projektu Leonardo daVinci " Through Theatre To Talents". Zgodnie z założeniami projektu, podczas tego spotkania szeroko omawiany był temat ,,Ścieżek rehabilitacyjnych". Przygotowaniem tego zagadnienia zajęli się partnerzy z Czech i z Turcji. Wysłuchaliśmy prezentacji opartej na teorii pedagoga Augusto Boala, po czym wzięliśmy udział w dyskusji.
Niewątpliwym przeżyciem tak w wymiarze artystycznym jak i emocjonalnym, była dla nas wizyta w teatrze Kampa prowadzonym przez Citadela Studio, gdzie zaprezentowano nam spektakl Cabaret Artaud. Gra aktorska, scenografia oraz szczególny klimat i atmosfera miejsca wywołały w nas niekłamany entuzjazm i zachwyt. Nadmienić należy, że znaczna część aktorów Citadela Studio od lat zmaga się z problemami natury psychicznej i właśnie poprzez tę formę aktywności nie tylko nie znajdują się poza nawiasem społeczeństwa ale mają możliwość realizować swoje pasje, które znacznie wpływają na ich jakość życia - życia w świetle jupiterów!

Na przełomie czerwca i lipca mieliśmy przyjemność przebywać w kraju koordynatora- na gorącym i słonecznym Cyprze. Podczas tego spotkania partnerzy z Węgier oraz Włoch przygotowali dla nas prezentacje poświęcone formom szkolenia oraz stosowanym metodom rozpowszechniania efektów podejmowanych działań. Prezentacje zostały szczegółowo omówione podczas dość ożywionej dyskusji. Spotkanie na Cyprze było spotkaniem ostatnim i zarazem podsumowującym. Po omówieniu wszystkich założonych w projekcie bloków tematycznych przyszedł czas na prezentację wymiernych efektów projektu. Każdy z partnerów miał okazję przedstawić poprzez prezentacje multimedialne, foldery, broszury lub dzięki oratorskim zdolnościom w jaki sposób realizacja projektu przełożyła się na codzienną pracę z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie. W przypadku naszego Stowarzyszenia była to prezentacja przedstawienia , które wystawiła grupa z SOSW na tegorocznym X Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych pt. ,,Przebudzenie". Poza niewątpliwym walorem artystycznym w postaci samego spektaklu prezentacja zawierała także opisy metod i technik, które przyczyniły się do sukcesu na gruncie artystyczno - społecznym. Reasumując -choć metody i narzędzia stosowane w pracy z niepełnosprawnym były bardzo różne to efekt był wszędzie ten sam - promienny uśmiech naszych podopiecznych oraz poczucie celowości u terapeutów.

Podsumowując…
Celem projektu była wymiana doświadczeń z zakresu aktywizacji artystycznej osób niepełnosprawnych. W projekcie tym uczestniczyły osoby, które z aktywizacją artystyczną niepełnosprawnych związane są pośrednio (twórcy, koordynatorzy projektów, osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków na różnorodne działania) oraz bezpośrednio (terapeuci, pedagodzy, nauczyciele). Z zapałem, żądni wiedzy uczestniczyliśmy w dyskusjach, prezentacjach, wymienialiśmy się pomysłami i doświadczeniami. Prezentowaliśmy nasze dokonania o charakterze artystycznym i terapeutycznym, których bohaterami były/są osoby niepełnosprawne intelektualnie, psychicznie i fizycznie a także wykluczone społecznie. Niewątpliwym atutem projektu był fakt, że wszystkie ważne dla nas i naszych podopiecznych tematy były podejmowane w różnych rejonach Europy, gdzie poza wymianą doświadczeń mieliśmy możliwość poznać inne kultury, regiony, ich historię i kuchnię.
Najważniejszym aspektem projektu była i jest szeroko rozumiana wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, spostrzeżeniami z zakresu aktywizacji artystycznej osób niepełnosprawnych, omawianiem trudności i przeszkód, które spotykamy na naszej codziennej drodze zawodowej. Projekt Leonardo da Vinci jeszcze z jednego, ważnego powodu był dla nas bardzo pouczającym doświadczeniem. Uświadomiliśmy sobie z całą mocą ,że pomimo różnych niedostatków: finansowych, społecznych i instytucjonalnych doskonale radzimy sobie w naszej codziennej pracy a co ważniejsze nie odbiegamy od Europy.

 • Zdjęcie: 5spot0001.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0002.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0003.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0004.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0005.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0006.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0007.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0008.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0009.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0010.jpg
 • Zdjęcie: 5spot0011.jpg

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie