Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Dobry Start

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519235
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

DANE ADRESOWE I ADMINISTRACYJNE

 1. pełna nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
 2. forma prawna: stowarzyszenie non profit, organizacja pożytku publicznego
 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze KRS : 0000010011
 4. NIP 593 22 98 420; REGON 192571802
 5. data wpisu lub rejestracji: 21 kwiecień 2001 rok
 6. inne dane ewidencyjne: wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego 26 maj 2004 r
 7. dokładny adres:
  Tczew ul. Grunwaldzka 1;
  gmina Tczew; powiat tczewski;
  województwo pomorskie; kod pocztowy 83-110
 8. tel. 531 55 50 fax 531 55 50
  e-mail: wojciechrinc@gmail.com
 9. nazwa banku i numer rachunku:
  Bank Millenium 32 1160 2202 0000 0000 8547 7889

Zarząd :
Prezes: Magdalena Okapiec-Kortas
Z-ca prezesa: Wojciech Rinc
Sekretarz: Aleksandra Beśka
Członkowie: Agnieszka Grzela-Opalińska
Karolina Sykut
Natalia Kuropatwińska

Komisja rewizyjna :
Przewodniczący:    Irena Hill
Członkowie: Irena Steinke
Anna Czerny-Budda

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie