Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Dobry Start

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519251
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Projekt pt. "Życie codzienne dawnego Kociewia - dotknięcie historii"          Dnia 26.04.2012r. nasze Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku na realizację operacji pt. "Życie codzienne dawnego Kociewia - dotknięcie historii" - realizacja wycieczek edukacyjnych po Kociewiu dla mieszkańców z obszaru LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 (LEADER).

Wyżej wymieniona operacja - mały projekt jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jest to projekt realizowany w 2 etapach (zakończenie 1 etapu -25.07.2012r.; zakończenie 2 etapu - 25.07.2013r.). Projekt ma na celu promocję aktywnego trybu życia, kultury regionu i lokalnej twórczości, adresowany jestdo dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Projekt zakłada organizację 6 przedsięwzięć realizowanych w ramach 2 etapów. Obszarem realizacji operacji będą wybrane miejsca na Kociewiu związane z lokalną twórczością i kulturą regionu.

Poprzez planowaną operację dzieci i młodzież niepełnosprawna będzie miała możliwość zapoznania się z twórczością i tradycjami Kociewia przez bezpośredni kontakt ze znawcami tradycji i kultury regionu. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w planowanych warsztatach. Efektem działań będzie przekazanie młodemu pokoleniu tradycji ziemi kociewskiej, aktywne spędzanie czasu i promocja aktywnego stylu życia.

 • Zdjęcie: piaseczno_2012_002.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_004.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_005.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_006.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_007.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_008.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_009.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_010.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_011.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_012.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_013.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_014.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_015.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_016.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_017.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_018.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_019.jpg
 • Zdjęcie: piaseczno_2012_020.jpg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie