Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Projekt Dobry Start

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PFRON

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519238
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Ogłoszenie o naborze do
XX Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych
2024


Rozpoczynamy nabór do XX edycji Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych, która realizowana będzie w dniach 23 -27 września 2024r.

Przegląd realizowany będzie w Tczewskim Centrum Kultury i Sztuki ( prezentacje sceniczne, warsztaty) oraz na Kaszubach (warsztaty, biesiada, zajęcia rekreacyjne, nocleg).

Podczas trwania MPTW zespoły będą przemieszczać się codziennie pomiędzy hotelem na Kaszubach i Tczewem na własny koszt. Zespoły które nie będą posiadać własnego transportu na miejscu przemieszczać się będą autokarem wynajętym przez organizatora jednak liczba miejsc będzie mocno ograniczona (posiadanie własnego transportu może być kluczowe na etapie kwalifikacji grup)

Zgłoszenia zespołów są przyjmowane do 19 maja br.

Przyjmowane są zespoły sceniczne, w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne. Zespoły mogą liczyć do 12 osób ( 10 uczestników i 2 opiekunów). Prezentacje mogą trwać do 12 minut. Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne nie mogą zawierać "słowa mówionego", powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj prezentacji np. taniec, pantomima, teatr światła itd.

Zespół tworzyć mogą wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przy czym orzeczenie musi być ważne w terminie realizacji Przeglądu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 maja 2024r.

Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania tutaj >>> kwestionariusz.doc
Kwestionariusz należy przesłać na adres : teatry2024@gmail.com
Na etapie naboru wymagany jest wyłącznie wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy.

Projekt dofinansowany ze środków: Programu Rządowego Edukacja kulturalna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Miejskiej Tczew.Projekt finansowany przez:

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie