Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu VIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3770047
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Działania dofinasowane z Budżetu Państwa / Funduszy celowychProgram Ministerstwa Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę" dofinansowany ze środków budżetu Państwa


Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 12.985,80 zł
Całkowita wartość zadania wraz z wkładem własnym: 16.233,00 zł

Powiat Tczewski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 12.985,80 zł. na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę". Całkowity koszt realizacji wynosi 16.233,00 zł., w tym wkład własny - wpłata rodziców 3.247,20 zł.

Uczniowie szkół Powiatu Tczewskiego: szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie wezmą udział w wycieczkach do punktów edukacyjnych wskazanych we wnioskach. Odwiedzą m.in.: Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium" - Toruń, Dom Legend Toruńskich, Toruń - Stare i Nowe Miasto.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego.

XVIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych


Dofinansowanie projektu VIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych to projekt, który ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym rozwoju na płaszczyźnie artystycznej. Projekt daje uczestnikom możliwość doskonalenia posiadanych oraz nabycie nowych umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, jest okazją do wymiany doświadczeń oraz wypracowania nowych form i metod pracy wśród terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi. Projekt ten jest świetną płaszczyzną do szerokiej integracji zarówno wewnątrz, jak i ze środowiskiem niepełnosprawnych.
Podczas trwania projektu wszyscy uczestnicy biorą udział w warsztatach artystycznych, przeglądzie prezentacji scenicznych, w biesiadzie regionalnej, w spotkaniu dla kadry, w happeningu oraz w zajęciach rekreacyjno- sportowych. Poprzez tak dobrane zajęcia uczestnicy mają stworzone idealne warunki do rozwoju artystycznego, mogą zaprezentować swój talent i dorobek artystyczny szerokiemu gronu odbiorców, mają stworzone idealne warunki do integracji.


Przegląd dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni


Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie. Partnerami ze strony gruzińskiej są; Stowarzyszenie Orioni z Zestafoni oraz Mer Zestafoni.
Projekt zakłada rozszerzenie działań w zakresie terapii, edukacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gruzji.
W ramach projektu, po dokonanych w październiku 2019r. uzgodnieniach z Merem Zestafoni Panem Giorgi Goglichidze, z Wicegubernatorem Imereti Panem Iosebem Khakhaleishvili, Panią Teą Gwararadze z Ministertwa ds Przesiedleńców Wewnętrznych z Okupowanych Terytoriów, Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji, z Panią Janą Peradze Prezesem Stowarzyszenia Orioni, planowane są działania zmierzające do powstania bazy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-7 lat. Władze Zestafoni zobowiązały się do przekazania na cele Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych wyremontowanych i przystosowanych pomieszczeń sąsiadujących z siedzibą Stowarzyszenia Orioni.
Dzięki zakupionemu busowi do systemu wsparcia włączona zostanie grupa dzieci, szczególnie dziewczynek, niepełnosprawnych z terenów wiejskich. Przeszkoleni będą rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele i terapeuci Centrum Orioni. W działaniach będą brać również udział studenci. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju po ukończeniu 7 roku życia będą kontynuować terapię w Cetrum Orioni do 17 roku życia. Stworzone zostaną warunki bazowe i kadrowe do ciągłości terapii od 0-17 lat.


Dofinansowano w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Polska pomoc"
Wczesne terapie.


Projekt "Wczesne terapie" będzie kontynuacją działań rehabilitacyjnych podejmowanych na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Projekt obejmie 36 dzieci, które będą mogły skorzystać ze wsparcia terapeutycznego. W ramach projektu dzieci będą mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych z zakresu neurologopedii, terapii ręki, terapii mięśniowo-powięziowej, terapii EEG Biofeedback, komunikacji alternatywnej AAC oraz gimnastyki korekcyjnej.
Beneficjenci podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe od 3-7 lat oraz od 8 -11 lat. Zajęcia dostosowane będą do możliwości wiekowych i tak grupa młodsza uczestniczyć będzie w zajęciach neurologopedii, terapii ręki i terapii mięśniowo-powięziowej, natomiast dzieci starsze skorzystają z zajęć komunikacji alternatywnej AAC, EEG Biofeedback oraz gimnastyki korekcyjnej. Wszystkie zajęcia będą zajęciami indywidualnymi. Zajęcia odbywać się będę przez 11 miesięcy. Każde dziecko uczestniczące w projekcie będzie miało stworzony indywidualny plan działań do każdej formy zajęć. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z grafikiem ustalonym przez terapeutów.


Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychstrona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie