Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4716887
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

W 2003 roku z okazji nadania imienia szkole powstała monografia o naszej szkole
"Historia ludźmi pisana"


Spis treści

Słowo wstępne
Od autorów
I Rozdział
    Rys historyczny
         Początki szkolnictwa specjalnego w Tczewie
         Szkoła Podstawowa
         Zakład Wychowawczy
         Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
II Rozdział
     Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
     Ku Europie
III Rozdział
    Od "klas życia" po zespoły edukacyjno - terapeutyczne
IV Rozdział
    Internat SOSW w Tczewie
V Rozdział
    Z życia Szkoły Zawodowej - kronika wydarzeń
VI Rozdział
    Wspomnienia
         Alfons Bławat
         Gabriela Dąbrowska
         Weronika Doering
         Maria Francuz
         Barbara Gniazdowska
         Halina Hejnowska
         Zenona Kalinko
         Antoni Kluziak
         Henryk Kowalski
         Helena Ksieniewicz
         Marek Modrzejewski
         Danuta Zagórska
Zakończenie
Indeks pracowników
50-lat Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w obiektywie-Fotokronika

strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie