Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu VIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda


Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 3770121
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023:WydarzenieData
Rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2022r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022r. - 01.01.2023r.
Ferie zimowe16 - 29.01.2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna06 - 11.04.2023r.
Zakończenie zajęć23.06.2023r.

- Egzamin Ośmioklasisty


Język polski
Język polski - termin dodatkowy
Matematyka
Matematyka - termin dodatkowy
Język obcy
Język obcy - termin dodatkowy
23.05.2023r. godz. 9.00
12.06.2023r. godz. 9.00
24.05.2023r. godz. 9.00
13.06.2023r. godz. 9.00
25.05.2023r. godz. 9.00
14.06.2023r. godz. 9.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


- etap pisemny
- etap praktyczny
2-7.06.2023r.
1-18.06.2023r.

W roku szkolnym 2022/2023 dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:


- DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ


31.10.2022r.
02.05.2023r.
04-05.05.2023r.
09.06.2023r.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie