Informacje ogólne

Działania dofinasowane
z Budżetu Państwa

Stowarzyszenie
na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego


Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu Poznaj Polskę

Dofinansowanie projektu Pomoc Ukrainie

Dofinansowanie projektu Dobry start

Dofinansowanie projektu Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu

Dofinansowanie projektu Wczesne Terapie

Dofinansowanie projektu

Projekt Dobry Start

Biegojazda


Deklaracja zgodności

Partner Biegojazdy PressGlass


Biegojazda

Projekt przedszkole

Fundacja Grupy PKP

Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

1% podatku

BIP biuletyn informacji publicznej
liczba odwiedzin: 4519276
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
SOSW Tczew

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:WydarzenieData
Rozpoczęcie roku szkolnego04.09.2023r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023r. - 01.01.2024r.
Ferie zimowe29.01 - 11.02.2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna28.03 - 02.04.2024r.
Zakończenie zajęć21.06.2024r.

- Egzamin Ośmioklasisty


Język polski
Język polski - termin dodatkowy
Matematyka
Matematyka - termin dodatkowy
Język obcy
Język obcy - termin dodatkowy
14.05.2024r. godz. 9.00
10.06.2024r. godz. 9.00
15.05.2024r. godz. 9.00
11.06.2024r. godz. 9.00
16.05.2024r. godz. 9.00
12.06.2024r. godz. 9.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


- etap pisemny
3-19.06.2024r.

W roku szkolnym 2023/2024 dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:


- DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ


2-3.11.2023r.
29-30.04.2024r.
02.05.2024r.
31.05.2024r.
strona główna | BIP | zamówienia publiczne | linki | kontakt - dane adresowe
ośrodek | przedszkole | szkoła podstawowa | gimnazjum | SSPdP | ZSZ | stowarzyszenie

© Copyright 2010 Rafał Górski - Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie